Inspiration

INSPIRATÖR Gabriella Röschmann


Jag inspirerar till att hitta kreativiteten vi behöver för vårt skapande. I det egna privata men även hos företag och organisationer där var och ens unika, kreativa kraft behövs för att nå de gemensamma målen.


INSPIRATIONSBOOST - föreläsningar och kreativa workshops för företag, grupper, organisationer. Längd och innehåll anpassas efter beställarens behov.


KREATIVT SKRIVANDE - varierat utbud av kurser. Även workshops för att prova på, såväl vuxna som barn.

Kontakta mig för bokning eller intresseanmälan.

E-mail: gabriella@ordlycka.se

Telefon: 070-243 98 98


Kontakt:


E-mail: gabriella@ordlycka.se

Telefon: 070-243 98 98

www.ordlycka.se


ordlycka

Gabriella RöschmannCopyright @ 2017 Ordlycka Gabriella Röschmann. All Rights Reserved.